Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών σου δεδομένων στο Auto-Motive είναι εξασφαλισμένη. Κάθε πρόσβαση στα συστήματα (web servers) του auto-motive.gr ελέγχεται από σύστημα firewall. Σε μη πιστοποιημένους χρήστες το firewall αφήνει πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες και απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα ή βάσεις δεδομένων με προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και πληρωμών.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα είναι ενεργοποιημένο το πιστοποιητικό SSL (Secure Sockets Layer). Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία ανάμεσα στη συσκευή σου και στον server της ιστοσελίδας μας. Με αυτόν τον τρόπο η κρυπτογράφηση των στοιχείων σου είναι εξαιρετικά ισχυρή.